Föreningen Verkstans historik
1972 Bildades Föreningen Release i Uppsala. Förebilden kom från främst England, och Release anslöt sig till riksorganisationen RSMH (RiksFörbundet för Social och Mental Hälsa) samt RFHL, (RiksFörbundet Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare). Föreningens inriktning var i likhet med riksorganisationerna kamratstödjande arbete.
1976 Startade föreningen ett projekt "Allaktivitetshuset Verkstan". Verkstan utgjorde för många en samlingsplats för egenkraft, projekt och idéer som en motkraft till det alltmer kommersialiserade samhället. Lokalen låg på Svartbäcksgatan där Stadsbiblioteket ligger idag, och hyrdes av kommunen. Där skapade medlemmar keramikverkstad, målerigrupp, musik, krokiteckning, matlag, loppis, silkscreen-tryck och mörkrum för fotgrafi. Samtidigt genomfördes många studiecirklar i samband med de olika verksamheterna. På Verkstan utvecklades också samarbete med rörelser som Jordens Vänner, Stoppa Kärnkraftenen, UppsalaMagazinet (en lokal tidning), Kampanjen mot Värnplikt, Alternativ Jul, Arbetsgrupp för bostadslösa och människor som arbetade med sociala frågor i Uppsala.
1984 Tvingades Verkstan flytta på grund av Biblioteksbygget, och efter en tid i tillfälliga lokaler på Rundelsgränd togs det historiska beslutet att skaffa egna lokaler och slippa osäkerheten med andrahandskontrakt.
1985 Kunde föreningen med hjälp av egna krafter och riksorganisationerna RSMH och RFHL köpa fastigheten på Alsikegatan 6 i kvarteret Vale. Husen var gamla bostadshus, mycket förfallna och behövde grundlig renovering innan de kunde användas som föreningslokaler. Fastigheten var klassad som rivningsfastighet, men genom köpet räddades husen till eftervärlden av föreningen. Renoveringen påbörjades och genomfördes i etapper med hjälp av idéella krafter, OSA-lag och internationella arbetslag.
1988 Började stora huset bli användbart på två våningar.
1994 Föreningen Release bytte namn till Föreningen Verkstan, och projektet "Allaktivitets-huset Verkstan" blev den föreningen. Idén var att verksamheten som den drivits på Allaktivitetshuset skulle utvecklas och leva vidare.
1995 Firades 10-årsjubileum med en fest i Föreningen Verkstans egna lokaler på Alsikegatan och bandet "Zamla Mammas Manna" med Lars Hollmer spalade.
1998 Gick föreningen med i Bygdegårdarnas Riksförbund och fastigheten fick även status som bygdegård under namnet Valegården.
2008 Satsar vi på att bli fler medlemmar. Ta med dina vänner och kom!
Fastighetens historia
I slutet av 1800-talet var området vid Alsikegatan 6 som gränsar till den tidigare Odensala-gatan, en utkant av Uppsala stad med omgivande landsbygd. Här byggde SJ ett hus i tre våningar som tjänstebostäder åt järnvägspersonal. På gården fanns också uthus med bykstuga, svinstia, torrtoaletter, vedbod och jordkällare. 1925 byggdes ett gårdhus i två våningar. Byggnaderna med sin särpräglad stil från slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal har ett stort kulturhistoriskt värde som en av få bevarade arbetsbostäder i sekelskiftestil.verkstanrsmh.com