A  K  T  I  V  I  T  E  T  E  R  -   v å r e n   2 0 1 8sist uppdaterad: 21 januari, 2018S T U D I E C I R K L A R   F Ö R   M E D L E M M A R

Cirkel Dagar Tider Avgift Ledare
Teater med improvisation
Med nyfikenhet och utforskande som ledord tar vi oss an övningarna och lekar. Det finns inget rätt eller fel bara man antar övningsuppgiften till 100%. Det skapar närvaro och avspänning och en hel del skratt. Allt kan hända. Kom och prova! I gruppen använder vi oss av Viola Spolins övningar.

För frågor och anmälan:
Måndagar
20 tillfällen, 15/1 till 18/6 ej 19/2, 2/3, 30/4
15.30-17.45 Gratis för medlemmar Linda Pettersson
mob: 073-905 40 69
Målarcirkel
Fritt skapande utifrån sina egna förutsättningar i valfri teknik, blandat med övningar, till exempel att öva upp seendet.
Tisdagar
start: 16/01
9.30-15.00 Gratis för medlemmar Jill Eriksson
mob: 073-943 83 32
Kundaliniyoga
Tema för våren:
Fysisk, psykisk och existentiell hälsa.

Var med och utforska hur vi med yoga och meditation kan stärka hälsan på alla dessa områden.
Onsdagar
10/1 - 16/5
ej 4/4
16.00-17.30 Gratis för medlemmar Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17
Fredagsbad
Medlemmar får bada på Actic Centralbadet på föreningens bekostnad. Då måste ett särskilt badkort visas vid badentrén. Badkort utfärdas på Valegården på kansliet.
Fredagar
07.00-17.00 Gratis för medlemmar
Mantrasång
Vi ljudar/sjunger mantran från kundaliniyogans tradition. Det kan ge flera positiva effekter och upplevelser av välbefinnande. Knytisfika efteråt för de som vill.

Föranmälan: eller 073-807 83 17.
Drop-in på obokade platser.
Fredagar 2/3, 6/4, 4/5, 25/5
17:00-18:00 100 kr/gång
kontant eller swish

Gratis för medlemmar
Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17* Våra studiecirklar genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Besök Valegården! För att få aktuell information om våra verksamheter och annat är besök på Valegården oslagbara – och trevliga. Där träffar du också andra medlemmar som kan berätta om cirklarna mm.


S T U D I E C I R K L A R   I   A N N A N   R E G I
Cirkel Dagar Tider Avgift Ledare
Dragarbrunns Konstnärsklubb
Cirkeln är öppen för alla som vill måla på egen hand. Ingen lärarledd-undervisning men gruppen kan ge dig tips och inspiration att utveckla ditt måleri.
Måndagar 18.00-21.00 Per Tärnström
tel: 018-32 37 90
Kundaliniyoga
Tema för våren:
Fysisk, psykisk och existentiell hälsa.

Var med och utforska hur vi med yoga och meditation kan stärka hälsan på alla dessa områden.
Onsdagar
10/1 - 16/5
ej 4/4
18.00-19.30 1350 kr (9 ggr)
Roland Nahringbauer
mob: 073-807 83 17
NA Lördagar 13.00-14.00 frivilligt bidrag

 S O C I A L S T Y R E L S E P R O J E K T E T   2 0 1 7
  Öppen Scen  

En av de aktiviteter vi tog upp i ansökan till Socialstyrelsen var Öppen Scen i större skala.

Vill du delta i arbetet med Öppen Scen-förberedelserna – baka och frysa in bullar under kommande veckor eller hjälpa till med städning av kök och toalett före, under och efter evenemanget
ring 018-12 44 09 eller eposta: .

Mer detaljerad information om den finns här: .


  Segelbåten  

En annan aktivitet vi särskilt tog upp i ansökan till Socialstyrelsen var renovering av den segelbåt Verkstan fick som gåva hösten 2016.

Det primära just nu är att skrapa och måla den del som ligger under vattenlinjen. Därefter kan båten sjösättas och fortsatt renovering kan ske ute på Ekolnsnäs.

Intresserad? Ring kontoret 018-12 44 09 eller per epost: .


V Ä L K O M M E N ! V E G E T A R I S K A   L U N C H E R
Louise Lundström lagar luncher måndag till onsdag! Det blir vegetariskt förstås och till stor del ekologiskt. Och det kommer alltid finnas ett veganskt alternativ i form av risknyten.
Kom och ät!

Det är osäkert när Hjärnkollsoppan (torsdagar) "går igång". L Ö R D A G S F I K A
Frivilliga fikavärdar efterlyses (meddela Torgny), du får 100 kr för nöjet att duka fram fika åt dina vänner.

kl 14.00 - 16.30.
Kostnad: 20 kr.
OBS! Serveringen slutar kl. 16.30.

H j ä r t l i g t   V ä l k o m n a !Ö P P E N   S C E N
Öppen Scen är mellan kl. 18.00 och 21.30, normalt på första lördagen i månaden.

Öppen scen har inte något bestämt för 2018 ännu. I höstas hade vi följande teman:

   Lördagen den 14 oktober. Tema: DANS
   Lördagen den 4 november. Tema: KRIG
   Lördagen den 2 december. HÅRT TEMA

Ställ dig på scenen, själv eller tillsammans med någon, dansa, sjung, spela, berätta eller vad du vill! Tid 2-10 minuter. Anmäl dig till Patrik på eller ring 076-240 23 01. Vegetarisk middag inkl. kaffe & dessert för 50 kr serveras kl. 19.00-20.00. Föranmälda bidrag & volontärer som gör en bra insats med städ och disk efteråt får middagen gratis! Oanmälda artister betalar 20 kr.

Hjärtligt Välkommen!H Y R E S G Ä S T E R
Jocke och Henrik hyr lokal högst upp i lilla huset.Ulf Enhörning hyr ateljé högst upp i lilla huset.  Lokalbokningar  

Du som vill boka lokal på Valegården – Ateljén, Caféet, Köket eller Behandlingsrummet, ska i fortsättningen göra det via Verkstans kontor. Det kan ske på följande sätt: e-post till eller genom telefon 018-12 44 09 (svarare finns).

Om du befinner dig på Verkstan finns det också pappersblanketter att använda sig av som kan lämnas i kansliets postfack om kontoret är obemannat.K O M M A N D E   E V E N E M A N G
Torsdagen den 25 januari kl 17 ordnar Kurt IFS soppa och filmvisning kl 17:30 med efterföljande diskussion.

Filmen Mamman, flickan och demonerna av Susanne Osten handlar om shizofreni.
Det är IFS (Intresseföreningen för schizofreni/Schizofreniförbundet) i Uppsala och riksförbundet som arrangerar.

Föranmälan till Kurt, 073-073 46 52.Fredagen den 26 januari kl 18-24 blir det konsertkväll på Verkstan!

Det bjuds på en spännande variation av originell musik.
Eva Dunder och Arvid Nehlin arrangerar konserten och spelar också.
Vegetarisk mat för 50 kr.

Kom och lyssna och ät och njut!
S T Ä D D A G A R
Inget planeratU T F L Y K T E R
Inget planerat

verkstanrsmh.com